"GAS FRA       SAMME GAS - BARE BILLIGERE!"

Vi sælger og distribuerer gas i flasker og tanke i hele Danmark

Transport af F-gas

Sådan fragter du F-gas

F-gas er klassificeret som farligt gods og skal transporteres i henhold til internationalt gældende regler for denne type varer - de såkaldte ADR-regler.

Som privatperson må du under visse omstændigheder transportere op til 80 kg F-gas (brutto) i din bil uden at være omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods.

Gassen skal være dog være beregnet til personligt brug eller til fritids- og sportsaktiviteter, og du må ikke samtidig have eksempelvis fyrværkeri i bilen.

For håndværkere, herunder tagdækkere, der skal have F-gas flasker med ud på arbejdspladsen, gælder andre regler. Dem kan du læse her.