"GAS FRA       SAMME GAS - BARE BILLIGERE!"

Vi sælger og distribuerer gas i flasker og tanke i hele Danmark

Den frie konkurrence

Vi værner om den frie konkurrence

Fri konkurrence er et af nøgleelementerne i en fri markedsøkonomi. Fri konkurrence stimulerer den danske økonomi og sikrer forbrugerne et større udvalg af produkter og serviceydelser af højere kvalitet og til mere konkurrencedygtige priser.

Alle støtter i princippet den frie konkurrence, og det er et prioriteret område hos den siddende regering. Så alt burde jo være i den skønneste orden.

Viking Energi er særdeles optaget af spillereglerne inden for F-gasmarkedet, da en forudsætning for vores forretningssucces er, at der er fri konkurrence – ikke bare teoretisk, men også praktisk. Et marked med fri konkurrence er typisk kendetegnet ved, at kunderne ofte skifter leverandører. I mobil- og telebranchen skifter omkring 40 % af kunderne hvert år leverandør. I markedet for F-gastanke er det under 1 %.

Vi følger udviklingen tæt og hører gerne fra dig, hvis du oplever noget, som strider mod god forretningsetik, eller som du mener hæmmer en fri konkurrence.