"GAS FRA       SAMME GAS - BARE BILLIGERE!"

Vi sælger og distribuerer gas i flasker og tanke i hele Danmark

Gasbruger – 5 gode råd

Vidste du det?

Anvender du F-gas i din virksomhed, kan du med fordel overveje følgende:

•  Gratis pristjek

Betaler du mere end 8 kr. per kg tankgas før afgifter og moms, kan du sandsynligvis spare mange penge ved at skift leverandør. Det vil et gratis pristjek hos en energikonsulent fra Viking Energi kunne give svar på.

•  Brugsret til din lejetank

Leje af F-gastank og selve F-gas leverancen bør ikke bindes sammen. Det er efter vores mening to uafhængige ydelser, som derfor skal holdes adskilt. Du skal selvfølgelig have ret til at købe F-gassen der, hvor den er billigst, lige så længe du betaler leje for F-gastanken.

•  Køb din egen tank

Når du selv ejer din F-gastank, kan du shoppe F-gas, som det passer dig, og du kan altid gå efter det gode tilbud. Når du køber din F-gastank hos Viking Energi, kan vi også sørge for, at den bliver serviceret lovmæssigt korrekt. Du kan også købe F-gastanken finansieret og stadig med brugsret.

•  Flex Gas

Har du fået gennemgået alle dine fordele ved Viking Flex Gas konceptet? Hvis ikke bør du få besøg af en energikonsulent fra Viking Energi og få en gennemgang af F-gassens prisstruktur og de mange andre fordele ved Flex gas konceptet.

•  Korte kontraktperioder

Er du en af de uheldige, som har indgået en af de meget tvivlsomme kontrakter med 5 års uopsigelighed og med et 12 måneders opsigelsesvarsel til udgangen af et kalenderår? Så kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, da sådanne kontrakter for længst er blevet erstattet af mere fornuftige kontraktbindinger. I øvrigt bør du ikke indgå nogen form for kontrakt på selve F-gasleverancen og under alle omstændigheder ikke længere end 6 måneder. Der vil altid være et selskab, som vil sælge dig F-gassen.

Vil du have flere gode råd og anbefalinger, bestiller du blot et besøg af en af vore energikonsulenter på

tlf. 86 96 72 99