"GAS FRA       SAMME GAS - BARE BILLIGERE!"

Vi sælger og distribuerer gas i flasker og tanke i hele Danmark

Hvad bestemmer prisen på F-gas?

Mange faktorer påvirker F-gasprisen

De fleste energikilder handles og prissættes via internationale børser og noteringer ligesom aktier og guld. Disse spilleregler gælder også for den F-gas, som sælges i Danmark. Det amerikanske bureau Platts publicerer dagens noteringer i deres daglige LP Gaswire Newsletter. F-gas leverandørerne, herunder Viking Energi, afhenter løbende sin F-gas på raffinaderiet og afregner på basis af månedens gennemsnitlige notering publiceret i Platts.

Prisen på F-gas ændrer sig hele tiden, og de priser, der handles F-gas til i løbet af dagen, er naturligvis under indflydelse af det, som sker ude i verden.

F-gasprisen kan eksempel være påvirket af:

 • Råolieprisen – råolie er basisproduktet i raffineringsprocessen
 • Almindelig udbud/efterspørgsel – typisk større efterspørgsel på produkter om vinteren
 • Regionale uroligheder og terrorhandlinger og udvikling på de finansielle markeder
 • Lagerbeholdninger og forbrugstal fra store markeder
 • Midlertidige lukninger af større raffinaderier
 • Valutakurser – prisen på US Dollar

Viking Energis salgspris er opbygget af følgende hovedelementer:

 • Basisprisen på F-gassen – stammer fra Platts
 • Handelstillæg til det lokale raffinaderi
 • Handelstillæg til Viking Energi til dækning af egne omkostninger til transport, overheads etc.
 • Skatter og afgifter – består af Energiafgift, CO2-afgift og NOx-afgift
 • Moms – beregnes med 25% af summen af ovenstående

Som det fremgår, har Viking Energi kun indflydelse på at kunne ændre i det tredje parameter. De to sidste punkter er fastsat af Folketinget.