"GAS FRA       SAMME GAS - BARE BILLIGERE!"

Vi sælger og distribuerer gas i flasker og tanke i hele Danmark

F-gas markedet

Lidt historie

Det danske F-gasmarked har eksisteret siden 1930’erne, hvor det startede med F-gas i flasker. Gennem 1950’erne og 1960’erne går det stærkt, og den effektive og transportable energikilde vinder indpas som blandt andet erstatning for tørv og kulgas, og det bliver almindeligt at få et gaskomfur.

Sidenhen erstatter oliefyr og elektricitet F-gassen i de private hjem. Industri og landbrug får øjnene op for mulighederne for at få F-gastankanlæg. Senere overtager naturgas mange af de store industrielle F-gas forbrugere, og F-gassen vinder igen indpas i de private hjem - dog til fritidsformål som gril og camping.

F-gas som alternativ til olie

På det seneste har energisektoren igen fået interesse for F-gassens unikke og miljøvenlige egenskaber, herunder det lave CO2 udslip. F-gassen er nu et godt alternativ til olie og sammen med vedvarende energikilder.

Det samlede salg i tons har dog over mange år været faldende, hvilket har betydet, at antallet af F-gasleverandører nu er blevet koncentreret omkring to store internationale udbydere med tilsammen ca. 95% af det samlede F-gassalg i Danmark.

Duopolet er brudt

Med Viking Energi som ny spiller på det danske F-gasmarked er duopolet brudt – og helt nye og banebrydende koncepter født. Herunder fuld åbenhed om priser og samhandel uden lange kontraktslige bindinger.

Det skal blive spændende at følge udviklingen i den danske F-gasbranche. Måske kommer den til at opleve det, der er sket i Norge og Sverige. Her er der i de sidste 10 år kommet mange mindre lokale selskaber til, som går ud med konkurrencedygtige priser og betingelser. Det har blandt andet betydet, at F-gas forbruget i Norge er steget eksplosivt.